Witaj, Gościu! Zaloguj się
Nasze szkoły
Nasze główne metody pracy
;
Przedszkole Milenium Mali Odkrywcy
ul. Leopolda Okulickiego 3a
62-200 Gniezno
tel: 61 4245007
tel: 690-942-977
przedszkole@milenium.edu.pl
Nasze główne metody pracy

Nasze przedszkole  tak  jak wszystkie placówki państwowe, podczas codziennych zajęć z dziećmi realizuje obowiązkową i określoną przez MEN podstawę programową wychowania przedszkolnego. Wyróżnia nas natomiast to, że:
- realizowane treści podstawy przeplatamy ciekawymi metodami pracy,
- dbamy, aby dzieci uczyły się i rozwijały swój umysł podczas zabawy, ponieważ to jest główna
  forma aktywności w tej grupie wiekowej.


Główne metody pracy stosowane w Przedszkolu Milenium "Mali Odkrywcy":

- Pedagogika M. Montessori
Założeniem tej metody jest to, że dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność - przy współpracy z nauczycielami, ćwiczą też dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań i pracują podczas zajęć według własnego tempa i możliwości.
Metody Montessori dają dziecku szansę wszechstronnego rozwoju intelektualnego, fizycznego, duchowego, kulturowego oraz społecznego; wspierają jego spontaniczną i twórczą aktywność  oraz sprawiają, że dziecko poznaje - przy pomocy zmysłów otaczający świat.

- Globalne czytanie
Nauka czytania tą metodą polega na rozpoznawaniu słów po ich ogólnej strukturze. Im większym zasobem słów rozpoznawanych całościowo dysponuje dziecko, tym szybciej czyta. Jednak, aby mogło tego dokonać, powinno wielokrotnie widzieć napis, słyszeć brzmienie i rozumieć jego sens. Dziecko musi napotykać wprowadzane wyrazy w różnych sytuacjach zabawowych, najlepiej ruchowych, a warunkiem ich zapamiętania jest wielokrotna powtarzalność tego słowa. Czytanie globalne można z dobrymi efektami rozpoczynać już od pierwszego roku życia dziecka. We wstępnym etapie należy wprowadzać najbliższe dzieciom rzeczowniki, tzn. ich imiona, zabawki, części ciała. Im więcej dzieci zapamiętają, tym lepszy będzie ich start w prawdziwe czytanie.
(Więcej informacji w artykule dyrektor przedszkola, dr Iwony Gawreckiej: Trzylatek czyta – studium przypadku)

- Ruch Rozwijający (Weronika Sherborne)
Bardzo ważnym walorem metody W. Sherborne jest to, iż w atmosferze radosnej zabawy umożliwia dzieciom zaspokojenie potrzeb psychicznych społecznych i poznawczych. Dzięki tym ćwiczeniom, dzieci uczą się poznawać przestrzeń i zachowywać w niej, czują się swobodnie i nie obawiają się otoczenia. Stają się mniej zahamowane i bardziej otwarte na sytuacje problemowe. Metoda ta pozwala dzieciom poznać swoje ciało i uczy kontrolować jego ruchy, ułatwia też nawiązywanie kontaktów, uczy empatii.


- Kinezjologia edukacyjna – Gimnastyka Mózgu (P. Dennisona)
Ta metoda polega na wykonywaniu określonych ruchów – ćwiczeń (np. leniwe ósemki), które wpływają na integrację pracy obu półkul mózgowych. Jeśli półkule harmonijnie współpracują to dzieci z łatwością przyswajają sobie nową wiedzę i umiejętności.

Efekty regularnie stosowanej Gimnastyki Mózgu to m.in.:
• poprawa koncentracji uwagi,
• poprawa koordynacji i sprawność widzenia, słuchania i myślenia,
• szybsza gotowość do wykonywania zadań i uczenia się,
• szybsze i efektywniejsze zapamiętywanie,
• poprawa koordynacji wzrokowo- ruchowej,
• poprawa umiejętności wysławiania się, rozumienia poleceń,
• zwiększanie zdolności manualnych,
• synchronizacja współpracy obu półkul mózgowych.

- Edukacja matematyczna wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
Metoda ta sprzyja stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci, a także dobrze przygotowuje je do nauki matematyki w szkole. Zgodnie z zasadą tej metody nauczania, najlepszym sposobem poznania matematyki są osobiste doświadczenia dziecka. W zależności od grupy wiekowej podopieczni maja mozliwość działania samodzielnego czy też pod kierunkiem nauczyciela podczas zajęć dydaktycznych między innymi takimi zabawami, środkami dydaktycznymi jak: liczbowe domina, patyczki, klocki Dienesa, historyjki obrazkowe, zegary, gry planszowe, puzzle cyfrowo-obrazkowe, klocki do układania rytmów itp.
 
- Metoda pedagogiki zabawy (Klanza)
Głównym celem tej metody jest wspieranie dzieci w ich indywidualnym rozwoju, wzrastanie w społeczeństwie i ku niemu. Rozwijanie ich zainteresowań oraz możliwości w atmosferze akceptacji, zrozumienia a przede wszystkim zabawy, która jest podstawową formą aktywności dzieci i najszybszą oraz najlepszą drogą do ich pełnego rozwoju. Wszelkich pomysłów na zajęcia i nowe koncepcje dostarcza Pedagogika Zabawy, w której przy użyciu prostych form, metod i pomocy można przygotować bardzo ciekawe i bogate zajęcia nastawione na rozwój jednostki i jej działalnośc twórczą. Głównym atrybutem wykorzystywanym w pracy opisywaną metodą jest duża, kolorowa chusta, która przyciąga uwagę dzieci, ożywia je i daje im wiele radości, uśmiechu. Pomaga dzieciom zapomnieć o strachu i poznać lepiej innych uczestników zabawy. Jest ona wspaniałym środkiem do rozbudzenia dziecięcej wyobraźni. Zapewnia ona doznania wielozmysłowe: wzrokowe, słuchowe, dotykowe, węchowe oraz łączy je z doznaniami ruchowymi. 

- Metoda aktywnego słuchania muzyki Batti Strauss
Istotą tej metody jest chęć przybliżenia dzieciom muzyki klasycznej. Poprzez "aktywne słuchanie" dzieci nieświadomie poznają strukturę utworu muzycznego. Polega ona na wykonywaniu prostych ruchów rytmicznych siedząc lub prostych ruchów tanecznych proponowanych przez nauczyciela. W przypadku dzieci młodszych są to ruchy ilustrujące krótkie opowiadanie związane z każdym utworem muzycznym. Zabawy ruchowe są pierwszym etapem przygotowującym do wprowadzenia instrumentów perkusyjnych, z którymi dziecko ma możliwość aktywnego uczestnictwa w utworze muzycznym jako współwykonawca lub dyrygent.

Polityka coockie    Ochrona prywatności
Copyright (c) 2012-2024 by Dział IT GSW Milenium